Saturday, August 20 2022

ข่าวสาร วงการเพลง : ใน Strong 2022 การโฆษณาเป็นจุดอ่อนที่หายากสำหรับธุรกิจเพลง – Billboard

admin

ข่าวสาร วงการเพลง : The Ledger เป็นจดหมายข่าวรายสัปดาห์เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ของธุรกิจเพลงที่ส่งถึงสมาชิก Billboard Pro จดหมายข่าวฉบับย่อเผยแพร่ทางออนไลน์ ด้วยผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทเพลงจำนวนหนึ่งที่เผยแพร่ในตอนนี้ในหนังสือ แนวโน้มสำหรับครึ่งหลังของปีจึงดูแข็งแกร่งเกือบทั่วทั้งกระดาน อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อนอยู่ประการหนึ่งคือ การโฆษณาออนไลน์ เมื่อวันพุธ บริษัทเพลงฝรั่งเศส Believe ได้เพิ่มคำแนะนำสำหรับปีงบประมาณ 2022 ขึ้นเล็กน้อย […]

Read More